Sign in / Create account

Please provide email address.
Please enter a password.
Please enter your full name.
Please provide a valid email address.
Please enter a password.
Please confirm password.

Or sign in via

Az Ön kosara

Adatvédelmi tájékoztató


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Személyes adatokat kizárólag a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezelünk.

Figyelünk arra, hogy adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljük.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Önről tárolt adatokról tájékoztassuk, valamint kérésre töröljük adatait adatbázisunkból az illetékes törvényi előírások figyelembevételével.

Adatkezelő neve: Szabó Ildikó Virág egyéni vállalkozó

Székhely: 3561 Felsőzsolca Béke utca 23.

Postacím: 3561 Felsőzsolca Béke utca 23.

Telefonszám: +36 20 399 2319

E-mail cím: : info@seasons-shop.hu

Weboldal: www.seasons-shop.hu

továbbiakban: adatkezelő

Az adatkezelési tájékoztató keretein belül, azzal a törvényi kötelességünknek teszünk eleget, mely szerint az adatkezelés hivatalos megkezdését megelőzően tájékoztatnunk kell Önt mint érintettet, hogy hozzájárulása alapján kezeljük.

Ebben a tájékoztatóban kötelességünknek eleget téve részletesen tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges adatfeldolgozásról és azokról a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről, amikkel élhet az adatkezelést illetően.

Ez az adatkezelési tájékoztató hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelését szabályozza.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

Az Ön személyes adatait, (név és e-mail cím) hírlevél küldés adatkezelési céllal kezeljük és az adatkezelés hozzájárulás jogalapon valósul meg.

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatosan tájékoztatást kérni, adatainak helyesbítését kérelmezni, adatait töröltetni, tiltakozhat az adatainak kezelésével szemben, joga van adathordozhatósághoz, valamint adatkezelési hozzájárulásának visszavonásához.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, azaz hírlevélről történő leiratkozásáig kezeljük.

Az adatkezelési folyamatok tervezésekor úgy jártunk el, hogy a személyes adatainak és magánszférájának védelmét biztosítsuk. Gondoskodunk azokról az intézkedésekről és eljárásokról, amelyek az adatvédelemi és információbiztonsági szabályozások kötelezővé tesznek az Info törvényben, az EU GDPR-ban, valamint egyéb hatályos szabályozásokban.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal kíván élni, ezt megteheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

                Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

                Telefon: +36 -1-391-1400

                Fax: +36-1-391-1410

                E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bírósági jogérvényesítéssel kíván élni, peres eljárást kell kezdeményeznie. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik.

 

 Tudomásul veszem, hogy Szabó Ildikó Virág (3561 Felsőzsolca, Béke utca 23.) adatkezelő által a tuzijatek.seasons-shop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
Vásárló neve, e-mail címe, számlázási- és szállítási címe, valamint a megvásárolt termékek adatai.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 

 

Felsőzsolca 2022.12.15